powersteam giá xe 4 chỗ
powersteam giá xe 7 chỗ

XE HƠI 4 CHỖ

PHỔ THÔNG

RỬA NGOÀI

1. Rửa khô ngoại thất

2. Diệt khuẩn ngoại thất

3. Vệ sinh lốp xe

70,000 VNĐ

90,000 VNĐ

RỬA NGOÀI, HÚT BỤI

1. Rửa khô ngoại thất

2. Diệt khuẩn ngoại thất

3. Vệ sinh lốp xe

4. Hút bụi sàn

5. Lau thảm sàn

100,000 VNĐ

120,000 VNĐ

RỬA NGOÀI & DIỆT KHUẨN KHE GIÓ

CHẤT LƯỢNG

1. Rửa khô ngoại thất

2. Diệt khuẩn ngoại thất

3. Vệ sinh lốp xe

4. Hút bụi sàn

5. Lau thảm sàn

6. Diệt khuẩn nội thất

7. Diệt khuẩn khe gió

220,000 VNĐ

240,000 VNĐ

NGOẠI THẤT & NỘI THẤT CƠ BẢN

1. Rửa khô ngoại thất

2. Diệt khuẩn ngoại thất

3. Vệ sinh lốp xe

4. Hút bụi sàn

5. Lau thảm sàn

6. Diệt khuẩn nội thất

7. Diệt khuẩn khe gió

8. Wax bóng thân xe

340,000 VNĐ

360,000 VNĐ

NGOẠI THẤT & NỘI THẤT CHẤT LƯỢNG

1. Rửa khô ngoại thất

2. Diệt khuẩn ngoại thất

3. Vệ sinh lốp xe

4. Hút bụi sàn

5. Lau thảm sàn

6. Diệt khuẩn nội thất

7. Diệt khuẩn khe gió

8. Wax bóng thân xe

9. Cọ chi tiết nội thất

10. Dưỡng bề mặt nhựa

620,000 VNĐ

790,000 VNĐ

DỌN XE

DỌN XE CƠ BẢN

1. Rửa khô ngoại thất

2. Diệt khuẩn ngoại thất

3. Vệ sinh lốp xe

4. Hút bụi sàn

5. Lau thảm sàn

6. Diệt khuẩn nội thất

7. Diệt khuẩn khe gió

8. Wax bóng thân xe

9. Cọ chi tiết nội thất

10. Dưỡng bề mặt nhựa

11. Giặt khô ghế

12. Tẩy nhựa đường

1,120,000 VNĐ

1,270,000 VNĐ

DỌN XE CHẤT LƯỢNG

1. Rửa khô ngoại thất

2. Diệt khuẩn ngoại thất

3. Vệ sinh lốp xe

4. Hút bụi sàn

5. Lau thảm sàn

6. Diệt khuẩn nội thất

7. Diệt khuẩn khe gió

8. Wax bóng thân xe

9. Cọ chi tiết nội thất

10. Dưỡng bề mặt nhựa

11. Giặt khô ghế

12. Tẩy nhựa đường

13. Kiểm tra dị vật khoang máy

14. Vệ sinh khoang máy

1,590,000 VNĐ

1,790,000 VNĐ

GÓI LẺ / DỊCH VỤ THÊM

GIẶT KHÔ GHẾ

120,000 VNĐ/GHẾ

TẨY NHỰA ĐƯỜNG

120,000 VNĐ/VẾT (10 cm²)

VỆ SINH XE NÔI/GHẾ EM BÉ

120,000 VNĐ

LÀM MỚI KHOANG MÁY

550,000 VNĐ

VỆ SINH NỘI THẤT

550,000 VNĐ

Phụ phí dịch vụ tận nơi 5.000 VNĐ/km.

Bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT