VỆ SINH DIỆT KHUẨN 

Kỹ thuật viên tại PowerSteam được đào tạo toàn diện: công nghệ hơi nước nóng bão hòa,

kỹ thuật vận hành thiết bị, phương pháp phối hợp làm việc, đạo đức nghề nghiệp, dịch vụ khách hàng,

kỹ năng kinh doanh,...

Với quy trình làm việc chuyên nghiệp,  

8252c51b1207f059a916.jpg