Tại thị trường Việt Nam, PowerSteam cung cấp:

-Dịch Vụ Vệ Sinh Xe Di Động

-Dịch Vụ Vệ Sinh Xe Tại Điểm 

-Hợp Tác Mở Điểm PowerSteam

-Tự Doanh PowerSteam.

​DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

Gói dịch vụ dài hạn

Dịch vụ khác

HỖ TRỢ

Hướng dẫn an toàn

Hỏi đáp nhanh

Tuyển dụng

Liên lạc 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • PowerSteam Inc. Channel

2016-2019 © PowerSteam Vietnam Inc.