PowerSteam Việt Nam “cách mạng hóa” ngành rửa xe tại Việt Nam bằng ứng dụng công nghệ vào quy trình nghiên cứu, tuyển dụng, đào tạo, vận hành, mở rộng và chuyển giao.

 

Chúng tôi cộng tác với những trung tâm đào tạo uy tín bằng giáo trình độc quyền, chuyên nghiệp và bằng cấp quốc tế.

 

Kỹ thuật viên sau đào tạo có thể đi làm ngay với mức thu nhập cao, nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp: kỹ thuật viên chuyên nghiệp, trợ giảng, tự kinh doanh, nhượng quyền và xuất khẩu lao động…

PowerSteam Việt Nam sở hữu quy trình đào tạo chuyên nghiệp và toàn diện về công nghệ, kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp, dịch vụ khách hàng và kỹ năng kinh doanh…