Kính thưa Quý Khách Hàng,
Quý Khách có thể thanh toán theo các hình thức dưới đây
với PowerSteam Việt Nam.
CHUYỂN KHOẢN
Tên người thụ hưởng: Công ty TNHH Thương mại PowerSteam Việt Nam
Tài khoản thanh toán: 19133403993019
Ngân hàng Techcombank – PGD Trần Não
 
TIỀN MẶT
Chuyển trực tiếp cho kỹ thuật viên trước hoặc sau khi thực hiện dịch vụ.