Kỹ thuật viên PowerSteam.jpg

Cơ hội được đào tạo nghề!

Cấp chứng chỉ quốc tế!

Thu nhập từ 6-9 triệu/tháng!

Hãy liên hệ với chúng tôi - Powersteam, dịch vụ vệ sinh xe cao cấp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, để có cơ hội trở thành kỹ thuật viên chứng chỉ quốc tế!

​Liên hệ hotline 028 3636 9560 hoặc tuyendung@powersteam.vn để được tư vấn!

PowerSteam nhân viên.jpg

Hãy liên hệ với chúng tôi - Powersteam, dịch vụ vệ sinh xe cao cấp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, để có cơ hội trở thành nhân viên PowerSteam!

​Liên hệ hotline 028 3636 9560 hoặc

hr@powersteam.vn để được tư vấn!