DỊCH VỤ CHO GIƯỜNG, TOPPER

(GIẶT, HÚT, VỆ SINH DIỆT KHUẨN)

Hạng muc
ĐVT
Price
Nệm giường, Topper (size < 1.4 x 2 M)
đồng/cái
400,000
Nệm giường, Topper (size > 1.6 x 2 M)
đồng/cái
470,000
Khung giường
đồng/cái
200,000