DỊCH VỤ CHO THIẾT BỊ GIA DỤNG

VỆ SINH DIỆT KHUẨN)

Hạng mục
ĐVT
Giá
Tủ lạnh
đồng/cái
400,000
Máy lạnh (cục lạnh & bộ lọc)
đồng/cái
150,000
Máy giặt (lồng giặt/bộ lọc)
đồng/cái
300,000